Bold til leg og træning – eller ikke?


Om det er en god idé eller ej at lade sin hund lege boldleg og/eller blive belønnet med bold i indlæringen af øvelser, er en stående diskussion i hundekredse. Nogle ejere og trænere mener, at bold i det hele taget er en dårlig idé på grund af det forhøjede stressniveau, den kan fremprovokere. Andre ejere og trænere mener ikke, at det er et problem, hvis hunden lærer at ”slukke” på bolden igen, når den har haft fået den som leg/forstærkning.

DKK er enig i den sidste betragtning.  

At være åben for fordelene ved leg og forstærkning med bold, er måden hvorpå de fleste veluddannede, kreativt tænkende trænere arbejder på - og med stor succes i indlæringen. Det er vigtigt at gøre sig klart, at anvendelse af bold er ikke skadeligt i sig selv. Heller ikke på trods af, at hunden får en stigning i stressniveauet, når den får kastet den. Det er helt naturligt OG faktisk brugbart i mange henseender, at hunden bliver påvirket af eu-stress (det forhøjede stressniveau, hvor hunden oplever glæde) i de sekunder eller minutter, hvor den har “boldbesiddelse”. Det sætter nemlig fart og præcision på en del øvelser, hvor det er hensigtsmæssigt. Samtidig øger det hundens motivation for at udføre øvelsen, hvis den ved, at den attraktive bold kan være forstærkning for korrekt adfærd.  

Boldleg må aldrig være ”hovedløs” 

Hvis der skal findes en synder, skal vi kigge i retning af ejeren eller træneren, der ikke har lært hunden korrekt håndtering, når den har haft “boldbesiddelse”. En ejer, der hovedløst kaster bold til hunden i flere minutter (eller endda i meget, meget længere tid!) uden nogen bevidsthed eller bevæggrund for det, kan let risikere, at hunden bliver langvarigt og ikke konstruktivt stresset og har svært ved at forstå, når legen slutter = det alt for høje og langvarige stressniveau fortsætter længe efter legen er slut.  

Vælg din belønning med omtanke 

Hvis du vælger at anvende bold til din hund, skal du tænke over, i hvilke situationer, du vælger at anvende den. I øvelser, hvor du ønsker at hunden skal være i ro (f.eks. sit eller dæk), kan du med fordel anvende godbidder som forstærkning i stedet, da de er med til at hjælpe hunden med at bevare den ønskede ro, som øvelsen forudsætter for at blive en succes. Ved fysisk aktive øvelser (f.eks. indkald), kan det være en virkelig god idé at øge hundens motivation og fart ved at den får en bold som forstærkning, når den kommer. Når hunden har haft bolden i 10 – 20 sekunder afsluttes forstærkningen, og ejeren tager bolden og lægger den i lommen igen. Hunden får IKKE bolden igen før den er i ro og ikke tigger om at få bolden, men koncentrerer sig om øvelserne.

 Bolden kan være fin, hvis du tager ansvaret 

Så du behøver som ejer ikke være nervøs for, at din hund tager skade af at holde af bolde, hvis ellers du tager ansvaret for, at "samværet" foregår på et fornuftigt leje. Bolden er f.eks. et genialt redskab til variabel forstærkning og som forstyrrelse til at indlære ro og selvkontrol. For de hunde, der ikke er "til falds" for godbidder, er bolden som regel også et godt alternativ til at skabe glæde og motivation for indlæringen. Herudover kan bolden være god at anvende til leg, hvor hund og ejer blot har det sjovt og ukompliceret samvær med 4 - 5 boldkast.

 

"Alt med måde" er en god huskeregel i mange sammenhænge her i livet - og også i denne diskussion omkring bold eller ikke bold som en del af et godt hundeliv.