UDDANNELSE TIL PROFESSIONEL SKOLEHUND


Uddannelsen til professionel skolehundeekvipage igennem Skolehunden.dk er den eneste uddannelse af sin art i Danmark. Den adskiller fra andre typer af ”skolehunde”, ”læsehunde”, ”terapihunde” osv. ved at være et reelt uddannelsesforløb for fagpersonale (med en pædagogisk/psykologisk grunduddannelse), der arbejder professionelt med børn eller unge med særlige behov.

Skolehundene er en del af hverdagen

Skolehunden.dk´s uddannelsesforløb uddanner hund og ejer til at samarbejde som en ekvipage, der dagligt tager på arbejde sammen. Hunden er altså ikke ”på besøg” på skolen eller institutionen med mellemrum – den er en helt naturlig del af elevernes hverdag. Og derfor kan hundens egenskaber i visse situationer blive ”limen” i relationen mellem fagpersonen og barnet, når den bringes i spil i et læringsmiljø med en målrettet professionel pædagogik. Den læring, der sker sammen med hunden, skal fanges og italesættes af lærerne/pædagogerne, således den kan bruges og overføres til andre situationer og relationer, som kan give barnet en ønsket indlæring.

 

Alle hunde vurderes først

Fagpersonalet får vurderet sin egen, private hund som egnet/ikke egnet igennem en udvidet sundhedsundersøgelse hos dyrlægen. Hvis den bliver vurderet som egnet, vil Skolehunden.dk vurderer den mentalt, for at sikre, at hunden har det temperament og den personlighed, der er nødvendigt for at kunne arbejde som professionel skolehund. Hunden skal være minimum to år gammel ved optagelsen på uddannelsen.  Ud over vurderingen af hundens personlighed, vurderer vi også samarbejdet imellem ejeren og hunden. Det er nemlig vigtigt, at der er forståelse for og gensidig lyst til at samarbejde. Denne del betyder meget for udfaldet af de arbejdsopgaver, ekvipagen vil udføre i det praktiske arbejde i hverdagen.

 

Se mere om skolehunden.dk´s uddannelsesforløb på: http://skolehunden.dk/skolehunden.html